Spring naar inhoud

Ascenderen naar de 5e dimensie

Degene die zich al een tijdje op het spirituele pad begeeft heeft er waarschijnlijk al over gehoord. De aarde en de mensheid bevindt zich op het pad van ascensie naar de 5e dimensie. Met ascensie bedoelen we dat we opstijgen en ons bewustzijn verruimen en verhogen. Hoe weten we dat dit waar is? Hoe merk je dat op een individueel en op collectief niveau? Het is voor de gewone leek lastig te bepalen wat waar is en wat niet waar is. Hoe maak je een juist onderscheid over iets wat je leest en hoort, maar wat je mogelijk nog niet bewust meemaakt? Het is dan gemakkelijk om te zeggen dat het broodje aap verhaal is en bedacht is door fantasten. Ik begrijp dat dit heel lastig is, maar als ik rationeel alle informatie uit verschillende bronnen naast elkaar leg, dan bekruipt me een onderbuikgevoel. De meeste mensen die vertellen over de ascensie en deze informatie bijvoorbeeld ontvangen door middel van het channelen van bewustzijn, spreken de waarheid. Of ze alle informatie altijd juist interpreteren vraag ik me af, maar ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat we zowel op individueel als op collectief niveau ascenderen. Ik geloof er gewoonweg niet in dat al deze mensen onwaarheden vertellen.

Wat is ascensie?

Het is een bewustzijn verschuiving van een beperkt bewustzijn naar een verruimd, verhoogd bewustzijn. Allereerst wil ik vermelden dat een verruimd en verhoogd bewustzijn niet beter is, dan een beperkt bewustzijn. Het is gewoon anders. Er wordt anders waargenomen. Het is wel zo dat naar mate je je verder ontwikkelt, je voorkeur uitgaat naar een verruimd en verhoogd bewustzijn. Een beperkt bewustzijn, is het bewustzijn waar een deel van de mensheid zich in bevindt. Je herkent een beperkt bewustzijn aan een weerstand om te veranderen of niet willen veranderen. Er is een gevoel van afgescheiden zijn. Het één is beter dan het ander. Er wordt gedacht in hiërarchische structuren. Macht en controle is belangrijk. Er is een angst om gelijk of gelijkwaardig te zijn aan elkaar en er is een behoefte om zich beter te voelen dan een ander. Bij een beperkt bewustzijn ervaart iemand regelmatig emoties zoals: haat, woede, boosheid, schuld, schaamte, jaloezie en angst. Er is een drang naar macht, controle, vergelding en je gelijk willen halen. Er is weinig tolerantie en andere zienswijzen worden niet of nauwelijks geaccepteerd. Bij een beperkt bewustzijn is verantwoordelijkheid nemen lastig, omdat je niet goed ziet of wil zien welke keuzes en welk gedrag geleid hebben tot deze situatie. Je kunt dit ook wel de oude manier van zijn en van leven noemen, want we ascenderen, op dit moment naar een verruimd en verhoogd bewustzijn. Dit geldt voor iedereen, tenzij je bewust of onbewust kiest om niet te ascenderen. Later we er voor het gemak vanuit gaan dat je er wel voor kiest. Wat betekent een verruimd en verhoogd bewustzijn dan precies? Het is voor de meeste mensen een geleidelijk proces. Mijn proces is begonnen vanaf het moment dat ik me bewust ben van de ascensie, zo`n 13 jaar geleden. Nu pas beginnen de spreekwoordelijke kwartjes te vallen en kan ik er een blog over schrijven. Een verruimd en verhoogd bewustzijn wordt de nieuwe manier van zijn en van leven. Dit houdt in dat je erkent en accepteert dat er ander intelligent leven is en dat je hiervoor openstaat. Ook ben je je ervan bewust dat het leven niet eindig is. Je bent een ziel, bewuste energie dat op dit moment, een menselijke ervaring heeft. Je bent energie en energie, kan naar mijn weten niet worden vernietigd. Een verruimd en verhoogd bewustzijn houdt in:

  • Je accepteert dat er ander intelligent leven in het universum is.

  • Je bent je ervan bewust dat je een multidimensionaal wezen bent.

  • Je beweegt je door verschillende dimensies zoals: de 3e, 4e en 5e dimensie.

  • Je bent je ervan bewust dat sommige handelingen je vibratie verhogen en andere handelingen je vibratie verlagen zoals: het kiezen voor overwegend bewerkt voedsel (verlaagd je vibratie) of overwegend onbewerkt voedsel zoals veel verse groenten en fruit (verhoogd je vibratie).

  • Je bent je ervan bewust dat je altijd een keuze hebt en je neemt verantwoordelijkheid voor de gevolgen. De Wet van Oorzaak en Gevolg is de Wet van Keuze en Gevolg.

  • Een overwegend positieve mindset en overwegend positieve emoties zijn gelijk aan een hoge vibratie en het tegenovergestelde aan een lage vibratie. Je neemt dus ook verantwoordelijkheid voor je mindset en je emoties.

Wat is de 5e dimensie precies?

Zoals ik het heb begrepen is de 5e dimensie niet een plek waar we naar toe gaan, maar is het een verschuiving dat binnenin ons plaatsvindt. Wanneer we een bepaalde massa hebben bereikt van individuen die innerlijk in de 5e dimensie leven, dan kan de grote massa ontwaken. De 5e dimensie is innerlijk gericht. Het is een hogere staat van zijn en leven, waarbij we ons bewust zijn van eenheid. We zijn ons bewust dat alles van invloed is op elkaar en maken daarom bewuste keuzes die goed zijn voor iedereen, in plaats van goed voor het individu. We gaan van een ik-gerichte samenleving naar een wij-gerichte samenleving. We creëren onze persoonlijke en collectieve wereld dus van binnenuit. Het is het creëren van een hemel op aarde. Dit kan alleen wanneer we ons hebben bevrijd van oude ballast en bewust onze trilling hebben verhoogd. We hebben macht en controle niet meer nodig en laten daarbij angst los. In de 5e dimensie zijn we gericht op eenheid, liefde en vrijheid. We leven en maken keuzes vanuit ons hart. Je doet geen dingen meer, omdat je je verplicht voelt, maar alleen omdat je dat echt wilt. In de 5e dimensie leef je in harmonie met mensen, dieren, de natuur en de planeet.

Hoe weet je dat de ascensie plaatsvindt?

Er ontstaat steeds meer chaos op een collectief niveau, maar mogelijk ook in je persoonlijke leven. Dit gebeurt als er een weerstand is om te veranderen. We kunnen alleen ascenderen als we veranderen en oude structuren loslaten. Degene die zich willen vasthouden aan oude structuren bijvoorbeeld uit angst om macht en controle te verliezen, creëren meer chaos omdat ze daarmee macht en controle denken te kunnen vasthouden. Ook wordt het steeds lastiger om corruptie en kennis te verbergen voor de grote massa, omdat je in de energie van de 5e dimensie niets kunt verbergen. We zien dan ook dat er steeds meer naar buiten komt over misstanden en kennis over UEP’s en leven op andere planeten. Op persoonlijk niveau kun je allerlei lichamelijk en psychische klachten ervaren, waarvoor geen duidelijke oorzaak gevonden wordt. Je kunt als je hier gevoelig voor bent steeds meer mystieke ervaringen krijgen zoals het zien van energie, kleuren, sparkels, aura’s, telepatisch contact met je gids, astraal reizen en uittredingen.

Hoe ascendeer je?

Stap één:
Je begint door alle oude ballast op te ruimen. Je maakt je spreekwoordelijke rugzak leeg. Dit doe je door trauma’s te verwerken en je emoties er te laten zijn, zonder ze weg te drukken. Het is een lastig proces waar veel mensen, op dit moment mee te maken hebben. Het is met een reden dat zoveel mensen overspannen of met een burn-out thuis zitten. Het lukt gewoon niet meer om werk te doen dat niet bij je past of structureel over je eigen grenzen te gaan. Het universum verwacht van jou dat je andere keuzes maakt. Keuzes die beter passen bij wie je werkelijk bent. Je bevrijdt je van zaken die niet meer bij je passen zoals: werk dat niet bij je past of een relatie waarin je ongelukkig bent. Soms gebeurt dit met een schok, maar het doel is dat je de beste versie van jezelf wordt, zodat je gaat ascenderen.

Stap twee:
Door het opruimen van je rugzak verhoog je je trilling al, maar je kunt dit nog meer verhogen door bijvoorbeeld te gaan mediteren. Zo leer je rustig te blijven onder verhoogde stress en leer je je beter te focussen. Het goed kunnen focussen is belangrijk bij het bewust manifesteren in de 5e dimensie. Deze dimensie creëer je van binnenuit. Ook is het beter om voor licht, onbewerkt voedsel te kiezen en veel water te drinken. Matig met vlees en kies voor veel groenten en fruit. Als je dan toch graag vlees en vis wilt eten, zorg er dan voor dat je een biologische variant kiest. Bewegen en wandelen in de natuur helpt ook

Gepubliceerd inSpiritualiteit