Spring naar inhoud

3e, 4e en 5e dimensie uitgelegd

Hoe je dit ervaart op sociaal, emotioneel en spiritueel niveau.

De 3e, 4e en 5e dimensie is in spirituele kringen een begrip. We weten immers dat de mensheid zich begeeft op het pad van het ontwaken. Dit is inmiddels heel zichtbaar. De #metoo en de black lives matter bewegingen zijn hier voorbeelden van. Dat wat verborgen en onderdrukt was, wordt nu naar de oppervlakte gebracht. Dit is een onderdeel van ontwaken en verlichting. Hoe uitdagend dit soms ook is, het is hard nodig om een positieve, structurele verandering teweeg te brengen in onze samenleving. Het collectief ontwaken is ook zichtbaar in het feit dat steeds meer mensen vragen gaan stellen. We weten immers dat wat getoond wordt niet altijd de waarheid is. Er is veel verwarring over onderwerpen zoals: politiek, klimaat, voeding en gezondheid. Er is veel informatie over deze onderwerpen, die elkaar vaak tegenspreken. Dit maakt het erg uitdagend om de waarheid te onderscheiden van de illusie. Als je gelooft dat wat je dagelijks voorgeschoteld krijgt de enige waarheid is, dan kun je de indruk krijgen dat het alleen maar “slechter” met de wereld en de mensheid gaat. Niets is minder waar. Dankzij alles wat er gaande is, voel ik vreugde, omdat dit de weg is naar een betere toekomst voor iedereen. Dat wat verborgen en onderdrukt is, moet immers eerst naar de oppervlakte komen, voordat je het kunt veranderen. Lees verder als je wilt weten hoe je hier aan kunt bijdragen.

De 3e dimensie (je bent vergeten wie je werkelijk bent)

De 3e dimensie voelt fysiek en emotioneel vaak zwaar aan. Hiermee bedoel ik dat je in je hoofd zit. Je piekert, je maakt je zorgen en ervaart stress. Als je deze emoties bewust ervaart, dan voelt dat fysiek zwaar aan. Je voelt een blok in je maag en je ervaart een opgejaagd gevoel. Eigenlijk alle laag vibrerende emoties zoals: verdriet, schuld, woede, teleurstelling en schaamte vallen hieronder. Je veroordeelt jezelf en anderen, maar hebt dit niet altijd door. Jouw binnenwereld projecteer je op de buitenwereld, wat voor frustratie zorgt. Je bent je er nog niet van bewust dat de buitenwereld een spiegel is. Dat wat je in jezelf ervaart, wordt weerspiegeld in je omgeving. Vaak ervaar je een gebrek aan controle in je even. Het lijkt je allemaal te overkomen. Daarnaast ervaar je een gebrek aan verbondenheid. Je ervaart dit als een gevoel van leegte. Deze leegte wil je opvullen met externe zaken zoals:  (drama)relaties, overeten, materiele zaken of teveel drinken. Dit alles in combinatie met een gebrek aan het besef van een hogere liefdevolle macht, maakt dat je je vooral in de 3e dimensie beweegt. In deze dimensie heb je je volledig geïdentificeerd met je lichaam en de zichtbare wereld om je heen. Voor jou is er geen andere werkelijkheid. In een leven na de fysieke dood geloof je niet. Jouw motto is: “Ik geloof alleen in dat wat ik zie”.

De 4e dimensie (je ontwaakt uit de illusie)

De 4e dimensie voelt al wat lichter. In deze dimensie denk je na over jezelf en de maatschappij waarin je leeft. Je stelt kritische vragen en je bent voortdurend bezig met zelfontwikkeling. Zelfreflectie is jouw tweede natuur en dit gebruik je om jezelf op een dieper niveau te leren kennen. Je bent op zoek naar de waarheid, naar jouw waarheid. Je gelooft en voelt je verbonden met een hogere liefdevolle macht. Ook voel je je verbonden met de planeet en de natuur. Jouw levensvisie maakt dat je een verruimd bewustzijn hebt. Je ervaart nog steeds laag vibrerende emoties, maar je kunt deze emoties van een afstandje bekijken. Je bent altijd bereid om aan jezelf te werken. Je hebt geleerd dat je geloofsovertuigingen niet perse waar zijn en je bent in staat om dit te veranderen. In spirituele kringen wordt dit ook wel schaduwwerk genoemd. Met schaduwwerk wordt bedoeld: “Onverwerkt trauma bewust naar de oppervlakte halen, zodat je alle onverwerkte emoties gaat voelen. Door dit structureel en bewust te doen laat je deze emoties los, waardoor je je trauma’s op een gezonde manier verwerkt”. Het heeft vervolgens geen negatieve invloed meer op je leven. Een kenmerk van de 4e dimensie is dat je het gevoel hebt dat er altijd wel iets aan jezelf te verbeteren valt. Hiermee geef de indruk dat je nog niet goed genoeg bent. Je vindt dat je nog niet genoeg schaduwwerk hebt gedaan of dat je nog niet diep genoeg bent gegaan. Alhoewel dit zwaar lijkt, is dit voor velen een bewuste keuze. Ook ben je niet geïdentificeerd met je lichaam, maar heb je wel moeite om hier liefdevol en niet veroordelend naar te kijken. Deze dimensie is nodig om uiteindelijk naar de 5e dimensie te gaan. Jouw motto is: “Ik leer authentiek te zijn”.

De 5e dimensie (je bent verlicht)

In de 5e dimensie ben je je bewust van je hogere zelf en kun je hiermee communiceren. Je ervaart vreugde, liefde en acceptatie in elke situatie. Jezelf en anderen veroordeel je niet. Je accepteert jezelf volledig en je vindt jezelf goed genoeg. In de 5e dimensie ervaar je onvoorwaardelijke liefde voor anderen en jezelf. Je hebt respect voor jezelf en je zorgt goed voor jezelf. Je hebt een sterk innerlijk kompas en je volgt je eigen hart in de keuzes die je maakt. Verbondenheid ervaar je in alles. Je voelt je in het bijzonder aangetrokken tot dieren en de natuur. In deze dimensie heb je vaak spirituele ervaringen zoals: buiten lichamelijke ervaringen en synchroniciteit. Je hebt een sterk innerlijk weten en weet dat de werkelijkheid groter is, dan de fysieke wereld ons laat geloven. Een leven na de fysieke dood is voor jou een zekerheid. (Bewuste) energie kan niet vernietigd worden en blijft dus altijd bestaan. Laag vibrerende emoties kun je nog ervaren, alleen veel minder frequent. Daarnaast lossen deze emoties sneller op, omdat je je verbonden voelt en je gemakkelijk een helikopter view kan vasthouden. Je geeft je menselijke zelf de ruimte om verschillende emoties te voelen, omdat je weet dat je er dan vrij van wordt. Je bent niet geïdentificeerd met je lichaam en de wereld om je heen. De wereld en de maatschappij ervaar je als een toneelstuk waar je een unieke rol in speelt net als alle andere mensen, dieren enzovoort. Jouw motto is: “Ik ben authentiek”. 

Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld?

Je kunt mogelijk nog het gevoel hebben dat je niet of nauwelijks invloed hebt op je omgeving. Laat staan dat je positieve invloed kunt uitoefenen aan de andere kant van de wereld, maar niets is minder waar. Als we collectief besluiten naar de 4e en de 5e dimensie te gaan, dan kunnen we zeker weten bijdragen aan een betere wereld. Het mooie is dat je hiervoor alleen maar eerlijk naar jezelf hoeft te kijken. Je hebt hierin de volledige controle en jij bepaalt of je je ontwikkelt naar de 4e en 5e dimensie. Hoe weet ik dat zo zeker? Iemand die in de 5e dimensie verblijft, is volledig oké met zichzelf en reageert zich niet af op anderen en de buitenwereld. Iets wat liefde is, is per definitie alles wat een gebrek aan liefde is, niet.

Gepubliceerd inSpiritualiteit