Spring naar inhoud

Disclaimer

Het kennisplatform www.thesouljourney.nl heeft de intentie de gegeven informatie zo correct en toegankelijk mogelijk te maken. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. The Soul Journey aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Auteursrecht
Websitebezoekers mogen informatie uitsluitend voor henzelf en eigen kring gebruiken, met verplichte vermelding van de bron: https://www.thesouljourney.nl. De informatie mag dus niet worden overgedragen, vermenigvuldigd en/of bewerkt. Op alle diensten en producten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees hier meer over in het Privacybeleid.

Geen rechten
Hyperlinks naar andere websites, artikelen, boeken en video’s zijn bedoeld om te informeren. De gegeven informatie is ook onderhevig aan wijzigen. Aan de geboden informatie kan derhalve geen rechten worden verleend. Persoonlijke gegevens die bezoekers invullen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingevuld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie verder ons Privacybeleid.