Spring naar inhoud

Van chaos naar vrede

Wanneer je kijkt naar het nieuws en mainstream media, dan lijkt het alsof de wereld één grote chaos is. De pandemie, de oorlog in Oekraïne, de burgeroorlogen, de natuurrampen, de financiële crisis, voedselschaarste en noem maar op. De rampen volgen elkaar in ramp tempo op. Als je niet oppast word je dagelijks met dit soort beelden geconfronteerd. Toen de oorlog in Oekraïne begon, keek ik dagelijks (iets wat ik lang niet gedaan had) naar het nieuws. Ik volgde het op de voet. Ik maakte me zorgen, voelde het verdriet van de mensen die hun geliefde land moesten verlaten en zag de enorme verwoesting in dat land. Ontzettend verdrietig allemaal. Ik liet me meesleuren en begon me zorgen te maken over een mogelijk Derde Wereldoorlog. Door dagelijks het nieuws te volgen merkte ik dat ik meer ging piekeren en me echt zorgen ging maken. De buitenwereld zag er donker uit en mijn binnenwereld werd dat ook.

Een helder moment

Ik dacht: “Wat kan Linda uit Groningen nou eigenlijk doen” en “Hoeveel invloed heb ik eigenlijk”. Ik voelde me machteloos, totdat ik een helder moment had. Het klopt dat ik geen directe invloed heb op de oorlog in Oekraïne, maar ik weet ook dat het niet helpt mijn binnenwereld net zo donker te maken als de buitenwereld. Dan draag ik meer donker bij en dat is precies wat ik niet wil. Ik wil een andere wereld creëren. Een wereld vol compassie en liefde. Een tolerante wereld met respect voor elkaar en respect voor elkaars verschillen. Je kunt deze wereld alleen creëren als je het zelf bent. Het is dus belangrijk aandacht te schenken aan wat je denkt, voelt en doet. Is dat wat je denkt, voelt en doet wat je wilt creëren? In chaos is innerlijke vrede altijd mogelijk! Ik heb daarom een besluit genomen.

Mijn besluit

  • Ik kijk niet meer naar het nieuws en mainstream media, omdat via deze kanalen (onbewust) angst wordt gezaaid.
  • Ik richt me op de groeiende beweging die bewust een betere wereld wil creëren: een liefdevolle samenleving, met respect voor elkaar en de natuur. Dit is mijn wereld.
  • Mijn vibratie verhoog ik door aandachtig aanwezig te zijn en me bewust te zijn van wat ik denk, voel en doe. Ik vraag mezelf regelmatig af of mijn binnenwereld bijdraagt aan de buitenwereld die ik wil creëren.
    Ik geloof, oprecht dat ik hiermee een positieve bijdrage lever aan het verminderen van chaos en het creëren van vrede. Doe je mee?

Gepubliceerd inMindset